آنالیز آماری در اکسل برای جادوگران

نام کتاب : Statistical Analysis with Excel for Dummies

نویسنده : Joseph Schmuller

برای مشاهده عضو شوید

برنامه نویسی به زبان R در اکسل

نام کتاب : R Through Excel

نویسنده : Richard M. Heiberger & Erich Neuwirth

برای مشاهده عضو شوید

ساخت مدل داده و جداول پاشنه ای در اکسل 2013

نام کتاب : Microsoft Press Excel 2013,Building Data Models with PowerPivot

نویسنده : Alberto Ferrari & Marco Russo

برای مشاهده عضو شوید

برنامه نویسی VBA در اکسل برای جادوگران

نام کتاب : Microsoft Excel VBA Programming for Dummies

نویسنده : John Walkenbach

برای مشاهده عضو شوید

آموزش رسمی آکادمی مایکروسافت برای اکسل 2016

نام کتاب : Microsoft Excel 2016

نویسنده : Microsoft Official Academic Course

برای مشاهده عضو شوید

آموزش گام به گام اکسل 2013

نام کتاب : Microsoft Excel 2013,Step by Step

نویسنده : Curtis D. Frye

برای مشاهده عضو شوید

اکسل 2013 به زبان ساده

نام کتاب : Microsoft Excel 2013,Plain and Simple

نویسنده : Curtis D. Frye

برای مشاهده عضو شوید

برنامه نویسی پیشرفته VBA در اکسل 2013

نام کتاب : Microsoft Excel 2013 Power Programming with VBA

نویسنده : John Walkenbach

برای مشاهده عضو شوید

کتاب جامع اکسل 2013

نام کتاب : Microsoft Excel 2013 BIBLE

نویسنده : John Walkenbach

برای مشاهده عضو شوید

همه چیز از اکسل 2013 در یک کتاب برای جادوگران

نام کتاب : Microsoft Excel 2013 All-in-One for Dummies

نویسنده : Greg Harvey

برای مشاهده عضو شوید

نکات و حقه های اکسل 2010

نام کتاب : Microsoft Excel 2010 Tips and Tricks

نویسنده : John Walkenbach

برای مشاهده عضو شوید

اکسل 2010 برای جادوگران

نام کتاب : Microsoft Excel 2010 For Dummies

نویسنده : Greg Harvey

برای مشاهده عضو شوید

برنامه نویسی VBA در اکسل برای مبتدیان

نام کتاب : Microsoft Excel VBA Programming For The Absolute Beginners

نویسنده : Duane Birnbaum

برای مشاهده عضو شوید

زیر و بم اکسل 2013

نام کتاب : Inside Out Microsoft Excel 2013

نویسنده : Mark Dodge & Craig Stinson

برای مشاهده عضو شوید

مدل سازی مالی در اکسل

نام کتاب : Financial Modeling in Excel

نویسنده : Danielle Stein Fairhurst

برای مشاهده عضو شوید

برنامه نویسی VBA در اکسل برای جادوگران

نام کتاب : Excel VBA Programming For Dummies

نویسنده : John Walkenbach

برای مشاهده عضو شوید

توابع و فرمولهای اکسل برای جادوگران

نام کتاب : Excel Formulas and Functions for Dummies

نویسنده :Ken Bluttman

برای مشاهده عضو شوید

راهنمایی های فراموش شده در اکسل 2013

نام کتاب : Excel 2013,The Missing Manual

نویسنده : Matthew MacDonald

برای مشاهده عضو شوید

کدنویسی Vba در اکسل 2010

نام کتاب : Excel 2010 Power Programming With VBA

نویسنده :  John Walkenbach

برای مشاهده عضو شوید

آنالیز داده با استفاده از SQL و Excel

نام کتاب : Data Analysis Using SQL and Excel

نویسنده : Gordon S. Linoff

برای مشاهده عضو شوید