تقویم هجری شمسی

تقویم هجری شمسی برای سالهای مختلف

فقط با تعویض سال تقویم به طور خودکار تغییر کرده و تقویم سال مورد نظر شما را بارگذاری خواهد کرد.

در این فایل اکسل از آرایه ها استفاده شده است و هیچ کد VBA در آن وجود ندارد.

30,000 ریال – خرید