آموزش های اکسل پلاس

آموزش های موردی پروژه محور

در این بخش آموزش هایی از اکسل که توسط کاربران درخواست شده باشد آماده شده و پروژه از لحظه وارد سازی داده ها تا انتها و دریافت پاسخ نهایی آموزش داده خواهد شد.

فرمول نویسی در اکسل

در این بخش تمام فرمولهای اکسل آموزش داده شده و در انتها کاربران قادر خواهند بود از این فرمولها یا توابع به صورت تک فرمول استفاده کنند.

شروع به کار با اکسل

در این انجمن آموزش تئوری را با ابتدایی ترین مباحث اکسل آغاز کرده  و به تدریج روند استفاده کردن از ابزارها و مباحث را در پروژه های مختلف  عملی میکنیم.

هوش تجاری

در نهایت با هوش تجاری در اکسل و نرم افزار های Microsoft Power BI و استفاده از نرم افزار SSRS (SQL Server Reporting Service) در انتشار گزارشات آشنا خواهیم شد.

VBA در اکسل

در این بخش با VBA  که این قابلیت رادر اکسل به کاربران خود میدهد که در اکسل برنامه نویسی کنند و یا روندهای انجام کارهای روتین را در آن اتوماتیک کنند آموزش داده خواهد شد.

داشبردهای مدیریتی

داشبردهای مدیریتی در واقع حالت گرافیکی شده دیتا هستند که قابلت نشان دادن روندها و وضعیتها را با استفاده از نمودارها ، KPI ها ، Gage ها و …. دارند.

انجمن اکسل پلاس
 • آموزش اول

  آموزش اول

 • آموزش دوم

  آموزش دوم

 • آموزش سوم

   

  آموزش سوم

   

   

   

  آموزش سوم

   

   

   

   

  آموزش سوم

   

  و یک لیست شماره دار

  1. شماره یک
  2. و شماره دو
  3. و شماره 3

  آموزش سوم

  آموزش سوم

از دانلود محصولات اکسل پلاس لذت ببرید

جدیدترین محصولات

30,000 ریال
آموزش

عمومی

بهم 28
بهم 28
بهم 28

آموزش سوم

آموزش سوم   آموزش سوم       آموزش سوم         آموزش سوم   و یک لیست شماره دار شماره یک و شماره دو و شماره 3 آموزش سوم

خواندن ادامه مطلب

کیمیا فرد پویا

کتابخانه

آنالیز آماری در اکسل برای جادوگران

نام کتاب : Statistical Analysis with Excel for Dummies نویسنده : Joseph Schmuller

برنامه نویسی به زبان R در اکسل

نام کتاب : R Through Excel نویسنده : Richard M. Heiberger & Erich Neuwirth

ساخت مدل داده و جداول پاشنه ای در اکسل 2013

نام کتاب : Microsoft Press Excel 2013,Building Data Models with PowerPivot نویسنده : Alberto Ferrari & Marco Russo